Telegram Grubuna Katıl x
213 The Download
1 Comment
31.12.2019 Upload date

Empati Çatışmaların Ve Empati

Yazar(lar): Üstün Dökmen

Felsefe Kitapları
FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 15 MB

Bu kitapta öncelikle kişilerarası iletişimle ilgili bazı bilgiler veriliyor. Bu bilgiler, hem çocukların eğitiminde yararlı olabilir, hem de ailede, işyerinde ve benzeri ortamlarda görülen çatışmaların çözümüne ışık tutabilir.

Ayrıca, geleneksel kültürümüze ve bugünkü yaşam biçimimize yeni bir bakış açısıyla bakılarak bir iddia ortaya atılıyor. Bu iddiayı test etmek amacıyla çeşitli kültür ürünlerimiz, özellikle edebiyatımıza ve sanat tarihimize ilişkin ürünler psikolojik açıdan inceleniyor. Öte yandan Prof. Dökmen iletişim çatışmaları ve empati ile ilgili yeni kuramsal modeller ve sınıflamalar geliştiriyor.

Tüm bu yönleriyle kitap, hem psikolojiye ilgi duyanlara hem de edebiyata ve sanat tarihine farklı bir bakış açısıyla yaklaşmak isteyenlere ilginç bilgiler sunuyor.

Yıldıray Vezi̇r 3 yıl önce

İnsan İlişkileri ve İletişim Kitabı (Editör: Alım Kaya) İletişimin önemi konusunda biz okuyuculara büyük bir katkı sağlayan bu kitap ayrıca kişilerarası iletişimde nelere dikkat edilmesi gerektiği noktasında da büyük katkılar sağlamaktadır. Bu bakımdan şiddetle tavsiye edebileceğim bir kitaptır.