Telegram Grubuna Katıl x
114 The Download
0 Comment
20.04.2020 Upload date

İşlevsel Genel Dilbilim

Yazar(lar): Andre Martinet

Sosyoloji, Antropoloji, Psikoloji Kitapları
FILE TYPE: pdf FILE SIZE: 6 MB

X. yüzyıl dilbiliminin en büyük kuramcıları arasında yer alan Andre Martinet'nin, çevirisini sunduğumuz bu yapıtının özgün adı Elements de linguistique generale'dir. İlk baskısı 1960 yılında yayımlanan söz konusu yapıt o günden bugüne birçok kez yeniden basılmış ve pek çok dile çevrilmiştir. İçerdiği kuramın büyük bir yaygınlık kazanmasıylaSaussure sonrası dilbilimin temel yapıtları arasına girmiş, özellikle işlevsel dilbilim akımlarının esin kaynağı ve başlıca yöneşme noktası olmuştur, işlevsel dilbilimin kuramsal ve kavramsal çekirdeğini oluşturan yapıtın bu özelliği, 1960'tan bu yana geçen süre içinde çok daha belirginleşmiştir. İşte bu nedenle, kitabın içerdiği kuramsal çerçevenin; başlığına da yansımasınm yerinde olacağım düşündük. Bu yoldaki önerimizi yazarın da benimsemesi üzerine çevirimizi Genel Dilbilim Öğeleri (ya da İlkeleri') gibi bir başlık yerine İşlevsel Genel Dilbilim başlığı altında sunuyoruz.