Telegram Grubuna Katıl x
22 The Download
0 Comment
15.06.2020 Upload date

Mesnevi - 3. Cilt

Yazar(lar): Mevlana Celaleddin-i Rumi

Tasavvuf
FILE TYPE: zip FILE SIZE: 413 KB
Mesnevi, özellikle Arap, Fars ve Osmanlı edebiyatında kendi aralarında uyaklı beyitlerden oluşan ve aruz ölçüsüyle yazılan divan edebiyatı şiir biçimidir.